Oferta

Firma PSW Wtórstal posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia Stacji Demontażu Pojazdów wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

Oferta:

Aktualna cena kompletnego pojazdu: 0,60 zł za 1kg
Data aktualizacji:17.09.2018 r.

Informacji o dostępności części, transporcie, i złomowaniu pojazdów udzielamy pod nr telefonu:

tel. 15 842-62-87
tel. 15 642-11-16, 642-11-17 wew. 29
tel./fax 15 844-48-81

e-mail: kasacja@wtorstal.pl