Złomowanie pojazdów

Wymagane dokumenty do złomowania pojazdu.

Właściciel lub upoważniona przez niego osoba w celu załatwienia wszystkich formalności powinna okazać: