Wersja do wydruku

Złomowanie pojazdów

Wymagane dokumenty do złomowania pojazdu.

Właściciel lub upoważniona przez niego osoba w celu załatwienia wszystkich formalności powinna okazać:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, (jeżeli była wydana) lub inny potwierdzony urzędowo dokument zawierający dane pojazdu (zaświadczenie, wtórnik, kserokopia),
  • upoważnienie,
  • oświadczenie w przypadku braku tablic rejestracyjnych,
  • oświadczenie o przeniesieniu własności w przypadku zastawu bankowego,
  • postanowienie postępowania spadkowego w przypadku, gdy właściciel zmarł,
  • zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji, w przypadku zatrzymania dowodu przez Policję,
  • umowa kupna: w przypadku gdy pojazd nie został przerejestrowany na nowego właściciela.