O nas

Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "WTÓRSTAL" Sp.j. zlokalizowane w Stalowej Woli przy ulicy Przemysłowej 19, powstało w dniu 15.01.1992 roku na bazie dawnego Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych w Lublinie.
Dnia 01.04.2001 roku Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "WTÓRSTAL" S.C. zostało przekształcone w Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "WTÓRSTAL" Spółka jawna.
Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych "WTÓRSTAL" Sp. j. utworzyło trzech wspólników: Sarna Krzysztof, Moskal Stanisław i Jarosz Jerzy.
W chwili obecnej przerabiamy około 52 tys. Mg złomu rocznie oraz 360 Mg złomu kolorowego.
W 2003 wprowadziliśmy System Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa zgodny z normami ISO 9001 zatwierdzony przez Lloyd's Register Quality Assurance.


Od 2011 roku na teren przedsiębiorstwa przeniesiony został z ul. Handlowej 5 skup makulatury wraz z hurtownią art. papierniczych i zniczy.

Działalność prowadzona jest na terenie o powierzchni 1,6 ha, gdzie posiadamy m. In:

W chwili obecnej Przedsiębiorstwo zatrudnia 50 osób, a na przestrzeni dwóch ostatnich dekad zdobyliśmy niezbędne doświadczenie by sprostać wymaganiom stawianym przez kontrahentów. Zapewniamy konkurencyjne ceny i natychmiastowe rozliczenie płatności za dostarczony towar. Działalność prowadzona jest na terenie, do którego Przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny. Przedsiębiorstwo posiada m.in. koncesję na obrót metalami nieżelaznymi oraz upoważnienie na prowadzenie kasacji pojazdów.